بایگانی‌ ماهانه: شهریور ۱۳۹۶

پیش از آنکه خیلی دیر شود…

وقتی که عکس آقای خامنه ای را دیدید چه حسی نسبت به کل محتوای این مطلب پیدا کردید؟ با خود گفتید “دوباره یک بچه بسیجی آمده در مورد رهبرش مطلب بگذارد و عقایدش را...

Share this:
چرا هزار جلوه زندگی؟

چرا هزار جلوه زندگی؟

به نام خدا تابستان ۱۳۹۲ بود و من ترم ۲ داروسازی را به پایان رسانده بودم. بیکار بیکار بودم! علاقه من به زبان انگلیسی، نیاز من به آن و بیکاری دست به دست هم...

Share this: