بایگانی‌ ماهانه: مهر 1396

قند و پند!

به نام خدا. مقاله زیر را برای مجله ی ریتالین که متعلق به کمیته پژوهشی دانشکده داروسازی اصفهان است به تازگی نوشتم. در این مقاله از تجربیات خود برای دانشجویان داروسازی ورودی های جدید...

Share this:
یک قاچ از خوشبختی

یک قاچ از خوشبختی

یک هفته پیش همسایه ی دیوار به دیوار ما اسباب کشی کرد. چند شب پیش هم با همسرش آمده بود تا خداحافظی کند. در طول یازده سالی که با هم همسایه بودیم با هم...

Share this: