بایگانی‌ ماهانه: آذر 1396

مکبث

مکبث تراژدی در پنج پرده اثر ویلیام شکسپیر مترجم: عبدالرحیم احمدی این هم یکی دیگر از معدود کتب خوبی که امسال خواندم، البته شاید بهتر باشد بگویم یکی از بهترین کتبی است که از...

Share this:

دریاچه ای عمیق؛ اقیانوسی کم عمق

برای اولین بار کتاب “اینترنت با مغز ما چه می کند” را در سال 95 در نمایشگاه کتاب تهران دیدم. دنبال کتابی مناسب می گشتم که به عنوان هدیه به برادرم دهم. از مسئول...

Share this: