بایگانی‌ ماهانه: بهمن ۱۳۹۶

چرا هنوز وبلاگ می نویسم؟

گاه خودم از خودم و گاه دوستان و آشنایانم از من می پرسند که چرا هنوز وبلاگ می نویسی؟ بیشتر از آنکه برایم مهم باشد که بعضی دوستانم را از علت وبلاگ نویسی خود...

Share this:

پشت پا زدن به بخت یا انتظار برای موقعیتی بهتر؟

از نادانی خودم خسته شده ام… در ذهن خودم برنامه ریخته بودم که برای ادامه ی تحصیل داروسازی، هم شرایط داخل را در نظر بگیرم و در آزمون تخصص ایران شرکت کنم و هم...

Share this:

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

عکس ها را در دانشکده از روزنامه هایی گرفتم که به مناسبت ایام فجر هرسال به معرض نمایش می گذارند. آنچه نظرم را جلب کرد حذف، اضافه و تعویض زیاد چهره های سیاسی در...

Share this:

آمار کج و کوله از مهاجرت تحصیلی ایرانیان

چند شب پیش برف می بارید و ما هم برای پیگیری اخبار بارندگی، کانال تلویزیون را روی شبکه ی خبر گذاشته بودیم؛ همان شبکه ای که هیچ وقت به طور عادی توجهم را جلب...

Share this: