بایگانی‌ ماهانه: اسفند ۱۳۹۶

سخنرانی دکتر الهی قمشه ای در مورد نوروز

نمی دونم سخنرانی در چه سالی ضبط شده و مهم هم نیست بدونم. نمی دونم حتی به اشتراک گذاشتن این سخنرانی صحیحه یا نه. فقط اینو می دونم که دو ساله با امیدواری به...

Share this:

بیست و نهم اسفند؛ روز ملی شدن صنعت نفت

صفحه ی فیس بوک من در پنج سال پیش؛ ۱۸ مارس ۲۰۱۳: “قبل از تعطیلات نوروز ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت گم شده.هنوز هم کسی به فداکاری مصدق تو ایران هست که...

Share this:

فواید بحث کردن

فکر می کنم نزدیک خانه تکانی سال پیش بود که وسط کتاب هایی که سال ها در انبار خاک می خوردند، کتاب علوم راهنماییم را پیدا کردم. از همان اول که کتاب را یافتم...

Share this: