بایگانی‌ ماهانه: تیر ۱۳۹۷

ساعت دیواری

ساعتی که عقب مانده بود. غیر از خاطرات، از معدود یادگاری‎هایی که از خانم‎جون در خانه‎ی ما هست این ساعته.  یکی از روزهای پایانی بهار سال هشتادونه بود. نمی دونم چرا استثنایاً تنها به...

Share this: