بایگانی‌ ماهانه: تیر 1397

ساعت دیواری

ساعتی که عقب مانده بود. غیر از خاطرات، از معدود یادگاری‎هایی که از خانم‎جون در خانه‎ی ما هست این ساعته.  یکی از روزهای پایانی بهار سال هشتادونه بود. نمی دونم چرا استثنایاً تنها به...

Share this:

به بهانه‎ی کنکور 97

توضیح عکس: کتاب‎های تست و … کنکور و یک گونی که تا جایی که یادم است پر از برگه‎ها، جزوه‎ها و برنامه‎های هفتگی است که دیگر به دردم نمی‎خوردند. با آمدن نتایج نهایی کنکور...

Share this: