بایگانی‌ ماهانه: آبان 1397

عجب دنیای شگفت انگیزی

عکس از رده‎ای از سلول‎های سرطانی زیر میکروسکوپ    گاهی از پیشرفت‎هایی که بشر در این عصر کرده و می‎کند به شگفت می‎آیم؛ کشف سلول، ساخت انسولین، رفتن به ماه، ارتباط آسان با مردم...

Share this:
طلوع صبحی دیگر، این بار بدون من

طلوع صبحی دیگر، این بار بدون من

دیر یا زود، روزی مثل همین امروز از جهان رخت برخواهم بست و پس از آن روزی دیگر آغاز می‎شود‎، صبحی دیگر می‎دمد، ولی این‎بار بدون من. باورش شاید برایم سخت باشد اما حقیقت...

Share this: