بایگانی‌ ماهانه: بهمن 1397

جعبه علم

جعبه علم

زنگ علوم بود. فکر می‎کنم یکی از روزهای ابتدایی و پاییزی سالِ تحصیلی اول راهنمایی را می‎گذراندیم. معلم ما، آقای موسویان، با جعبه‎ای مکعبی‎شکل در دست وارد کلاس شد. از پنج شش نفر از...

Share this:
سلام بر سختی و درستی

سلام بر سختی و درستی

“لطفاً درستی را انتخاب کنیم نه راحتی را” این جمله را یکی از اساتید روان‎شناسی_وحید رضایی_ در صفحه‎ی مجازی خود آورده است. راست می‎گوید؛ دیروز و امروز بسیار فکر کردم و به‎این نتیجه رسیدم...

Share this:
جزیره سرگردانی

جزیره سرگردانی

“شاید ریشه‎ی بسیاری از مشکلاتت، بسیاری از سردرگمی‎ها و بلاتکلیفی‎هایت این باشد که هنوز خود را نشناخته‎ای.” این را یکی از دوستانم به من گفت وقتی که دید من آرام و قرار ندارم، مضطربم...

Share this: