بایگانی‌ ماهانه: اسفند 1397

دنیای چشمک زن

در کودکی با خود فکر می‎کردم که چقدر آدم خوبی بودن راحت است. با خود فکر می‎کردم آدم‎هایی که دزدی می‎کنند، دروغ می‎گویند، همدیگر را می‎کشند و … چقدر مسیر سخت و طاقت‎فرسایی برای...

Share this:

تیک تاک

پریشب که بچه‎ها در حال گپ زدن با هم بودند، من توجهم به ساعت دیواری آویزان به ستون رستوران جلب شد. ساعت بزرگی بود، با عقربه‎ی ثانیه‎شماری که به جای دادن صدای تیک‎تاک، آرام‎آرام...

Share this:

این یک نوشته نیست؛ یک احساس است؛ احساس من عنوان ندارد

  به این فکر می‎کنم که دوست دارم روزی-در آینده‎ای نه‎چندان دور و شاید خیلی نزدیک- که از این دنیا پرواز می‎کنم به سمت ابدیت، آن روز دستم پر باشد از آنچه دنیای امروز...

Share this:

اصلاح از کجا آغاز میشود؟

عکس مربوط به سفر شمال تابستان سال 95. کوه‎ها هرچقدر هم گردن‎فرازی کنند نمی‎توانند جلوی ظهور آفتاب را بگیرند.  ماه‎ها پیش در جایی سوالی شنیدم: “اصلاح باید از چه جهت صورت بگیرد؟ آیا ابتدا...

Share this:

حال را دریاب

عکس را از گل‎ها بر روی یکی از پل‎های اصفهان گرفته‎ام؛ در یکی از روزهایی که زاینده‎رود- طبق معمول این روزها- آب ندارد. تضاد جالب حیات گل‎ها و مردگی زاینده‎رود در پس‎زمینه   دوباره...

Share this: