بایگانی‌ ماهانه: فروردین 1398

خساست یا صرفه جویی

امروز با حمید و آرش گپی زدم و با هریک ساعتی به گفتگو نشستم؛ با حمید از تاریخ گفتم و با سیدآرش هم باز از تاریخ و فرهنگ. در بخشی از صحبت‎هایم با حمید...

Share this:

سال 97: چالش، تصمیم، تردید و تغییر

با خودم قرار گذاشتم در روزهای اول هر سال در مورد اتفاقات مهمی که برایم در سال پیش افتاده، تصمیمات مهمم و کارهای مهمی که انجام داده‎ام و به نتایجی که رسیده‎ام صحبت کنم....

Share this:

در مورد المپیاد علمی علوم پزشکی

نکته قبل مطالعه: از عنوان نوشته پیداست که اگر دانشجوی علوم پزشکی نیستید (یا قرار نیست بشوید) این مطلب به هیچ‎دردتان نمی‎خورد. ابتدا می‎خواستم تجربه‎ی شخصی خود در شرکت در آزمون المپیاد را در...

Share this:

عارضه درون‎گرایی عاقبت‎اندیشی است

با دوستم سپهر حرف می‎زدم و در موردی با او مشورت می‎کردم. از خودم شکوه کردم که در بسیاری از مواقع از ایجاد ارتباط با بقیه واهمه دارم و گوشه‎گیر و درون‎گرا هستم. جمله‎ای...

Share this:

مدارا یا رواداری

نکته قبل از مطالعه: اگر به مطالعات تجربی و پزشکی علاقه ندارید خواندن این مطلب و دیگر مطالب این سری را توصیه نمی‎کنم. دکتر قیصری در مورد روش تبدیل یک پژوهش به مقاله داشتند...

Share this:
تیک تاک (2)

تیک تاک (2)

و پس از آن شب باز هم با محمد حرف زدم. می‎گفت آن‎شب از موضوعی ناراحت بوده که حرف نمی‎زده. بگذرم. با او صحبتم را ادامه دادم و به او گفتم: “چیزی که امروز...

Share this: