بایگانی‌ ماهانه: آبان 1398

آدم است دیگر. گاهی یادش می‎رود…

آدم است دیگر. گاهی یادش می‎رود…

مدتی است کمتر می‎نویسم. دو دلیل عمده داشتم: یکی اینکه دوباره به این مرض مکالمه‎ای که خود با خود دارم، که “یا باید چیزی به‎دردبخور و عالی بنویسی یا کلاً ننویسی”_ این ایده‎آل‎گرایی باطل_...

Share this:
زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. برای تکمیل مطلب و سامان‎بندی آن بخش‎هایی آورده‎ام که اولش ستاره(*)...

Share this:

از سیناژن و مدرسه‎ تابستانه‎ آن

نکته‎ی پیش از مطالعه: اگر دانشجوی داروسازی نیستید، این مطلب کماکان ممکن است به کار شما بیاید. اگر حال و حوصله‎ی خواندن مطلب را ندارید، پست بعدی که مربوط به سخنرانی دکتر هاله حامدی‎فر...

Share this: