دسته: گفتگو

عارضه درون‎گرایی عاقبت‎اندیشی است

با دوستم سپهر حرف می‎زدم و در موردی با او مشورت می‎کردم. از خودم شکوه کردم که در بسیاری از مواقع از ایجاد ارتباط با بقیه واهمه دارم و گوشه‎گیر و درون‎گرا هستم. جمله‎ای...

Share this:
تیک تاک (۲)

تیک تاک (۲)

و پس از آن شب باز هم با محمد حرف زدم. می‎گفت آن‎شب از موضوعی ناراحت بوده که حرف نمی‎زده. بگذرم. با او صحبتم را ادامه دادم و به او گفتم: “چیزی که امروز...

Share this:

تیک تاک

پریشب که بچه‎ها در حال گپ زدن با هم بودند، من توجهم به ساعت دیواری آویزان به ستون رستوران جلب شد. ساعت بزرگی بود، با عقربه‎ی ثانیه‎شماری که به جای دادن صدای تیک‎تاک، آرام‎آرام...

Share this:

حلقه‎های گفتگو ۲: پژوهش را چگونه بسنجیم؟

دومین جلسه از حلقه‎های گفتگو هم به‎خوبی جلسه‎ی اول آن بود. اساساً گفت‎و‎گو لذتی دارد که بسیاری از ما درکش نکرده‎ایم و تا آن را تجربه نکنیم به مفید بودنش پی نمی‎بریم. سخنرانی ابتدایی...

Share this: