دسته: با مخاطب‎های آشنا

قهرمانان

مجسمه‎ی Árpád در میدان قهرمانان بوداپست. آن را از نزدیک ندیده‎ام و برایم مهم نیست که ببینمش یا نه.  قهرمانان کیستند؟ سوال را که می‎شنوم تصویرها بر من هجوم می‎‎آورند. تصاویری خیالی از موجوداتی خیالی...

Share this:

تقدیم به علیرضا: تنها پستی که به راحتی، با خنده و خوشحالی و بدون تعلل نوشتم

سلطان قلب‎ها و فاتح دل‎ها؛ لامپی کبیر وبلاگ من مثل یک کویره؛ خالی از سکنه. خیلی خواننده‎ای نداره که از خوندن مطالب بی‎ربط من به ستوه بیاد. حتی من_به عنوان ساکن اصلی و مالک...

Share this: