دسته: شور شعر

گفت آنچه را نتوان گفت

گفت آنچه را نتوان گفت

در جلسه‎ی آخر انجمن باران در سال 97 در مورد این بحث شد که اصلاً ادبیات به چه درد می‎خورد. آیا ادبیات را می‎توان مفید دانست یا کاستی‎هایی هم دارد. گفتگو در این رابطه...

Share this: