دسته: نوشته +

پرده کنار می‎رود

عکس از تئاتر خوب خرده‎جنایت‎های زن و شوهری در دانشگاه اصفهان در سال ۹۶   در آسانی‎ها، در زمان امیدواری، و در زمانی که کشورمان برای مدتی_هرچند اندک_ در ثبات نسبی بود، ما در...

Share this:

جهانی بهتر

عکس از مسجد امام (مسجد شاه سابق) در میدان نقش جهان، اصفهان دور بزن… برگرد…. اشتباه آمدی. هر‎روز بیشتر از روز قبل، بی‎وقفه و مصرانه کوشیدی که “جهان را به جایی بهتر برای زندگی...

Share this:

فواید بحث کردن

فکر می کنم نزدیک خانه تکانی سال پیش بود که وسط کتاب هایی که سال ها در انبار خاک می خوردند، کتاب علوم راهنماییم را پیدا کردم. از همان اول که کتاب را یافتم...

Share this:

گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

عکس ها را در دانشکده از روزنامه هایی گرفتم که به مناسبت ایام فجر هرسال به معرض نمایش می گذارند. آنچه نظرم را جلب کرد حذف، اضافه و تعویض زیاد چهره های سیاسی در...

Share this:

قدرشناسی

قدرشناس زحمات یکدیگر باشیم..! عکس این پست را در اتوبوس های عمومی اصفهان دیدم و توجهم را جلب کرد. اینکه تبعات بی توجهی به اهمیت قدرشناسی بعد از تاکید بر قدرشناسی ذکر شده، حسِ...

Share this: