دسته: یادگیری

معرفی دو دوره ی مجازی مفید برای دانشجویان علوم پزشکی

شاید بسیاری از شما تا به حال در دوره های مجازی (online courses) شرکت کرده باشید، اما بهتر است ابتدا برای عزیزانی که با این دوره ها آشنایی ندارند، به معرفی اجمالی این دوره...

Share this: