دسته: پژوهش

چالش‌های مقاله‌نویسی در گذشته

چالش‌های مقاله‌نویسی در گذشته

پیش‌گفتار: اگر به پژوهش و مقاله‌نویسی علاقه ندارید این مطلب به احتمال زیاد به درد شما نخواهد خورد. در سال 98 دو کتاب نسبتاً قدیمی خواندم که هر دو در رابطه با پژوهش بود....

Share this:
کمی در مورد پژوهش

کمی در مورد پژوهش

به نام خدا پیش‌گفتار: اگر به پژوهش علاقه ندارید این پست به احتمال زیاد به درد شما نخواهد خورد. بخشی از این چند روز را به دیدن دوره‌ی آنلاین Understanding research methods در سایت...

Share this:
زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. برای تکمیل مطلب و سامان‎بندی آن بخش‎هایی آورده‎ام که اولش ستاره(*)...

Share this:
کیلویی نه دانه‎ای

کیلویی نه دانه‎ای

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. بحث جلسه‎ی 26 آذر 97 دکتر قیصری بر سر متر و...

Share this:
من وقتی فهمیده ام که …

من وقتی فهمیده ام که …

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. دکتر پرسیدند: “تالاسمی یعنی چه؟” من که سکوت کردم. هیچ‎وقت یادم...

Share this:
آنچه باید بدانیم و آنچه شاید بدانیم

آنچه باید بدانیم و آنچه شاید بدانیم

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. سرِ کلاسِ دکتر قیصری بودیم و تازه کلاس شروع شده بود....

Share this:

مدارا یا رواداری

نکته قبل از مطالعه: اگر به مطالعات تجربی و پزشکی علاقه ندارید خواندن این مطلب و دیگر مطالب این سری را توصیه نمی‎کنم. دکتر قیصری در مورد روش تبدیل یک پژوهش به مقاله داشتند...

Share this:
در مورد سری مطالب “پژوهش و زندگی”

در مورد سری مطالب “پژوهش و زندگی”

به نام خدا. قصد دارم به یاری خدا مطالبی ذیل دسته‎ی “پژوهش و زندگی” منتشر کنم. اصلِ محتوای این مطالب را از کلاس‎های روش تحقیق دکتر یوسف قیصری، عضو هیئت علمی گروه ژنتیک دانشکده...

Share this: