دسته: آموزش پژوهش

من وقتی فهمیده ام که …

من وقتی فهمیده ام که …

دکتر پرسیدند: “تالاسمی یعنی چه؟” من که سکوت کردم. هیچ‎وقت یادم نمی‎آید در مورد تالاسمی نشسته باشم و مطلبی خوانده باشم. اگر هم بوده آنقدر کم‎عمق خوانده‎ام که حتی خاطره‎ای از آن هم در...

Share this: