دسته: پژوهش و زندگی

زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

زندگی به مثابه مطالعه کوهورت

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. برای تکمیل مطلب و سامان‎بندی آن بخش‎هایی آورده‎ام که اولش ستاره(*)...

Share this:
کیلویی نه دانه‎ای

کیلویی نه دانه‎ای

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. بحث جلسه‎ی 26 آذر 97 دکتر قیصری بر سر متر و...

Share this:
من وقتی فهمیده ام که …

من وقتی فهمیده ام که …

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. دکتر پرسیدند: “تالاسمی یعنی چه؟” من که سکوت کردم. هیچ‎وقت یادم...

Share this:
آنچه باید بدانیم و آنچه شاید بدانیم

آنچه باید بدانیم و آنچه شاید بدانیم

نکته پیش از مطالعه: در صورتی که به تحقیقات علوم پزشکی و تجربی علاقه ندارید خواندن این مطلب را به شما توصیه نمی‎کنم. سرِ کلاسِ دکتر قیصری بودیم و تازه کلاس شروع شده بود....

Share this:

مدارا یا رواداری

نکته قبل از مطالعه: اگر به مطالعات تجربی و پزشکی علاقه ندارید خواندن این مطلب و دیگر مطالب این سری را توصیه نمی‎کنم. دکتر قیصری در مورد روش تبدیل یک پژوهش به مقاله داشتند...

Share this:
در مورد سری مطالب “پژوهش و زندگی”

در مورد سری مطالب “پژوهش و زندگی”

به نام خدا. قصد دارم به یاری خدا مطالبی ذیل دسته‎ی “پژوهش و زندگی” منتشر کنم. اصلِ محتوای این مطالب را از کلاس‎های روش تحقیق دکتر یوسف قیصری، عضو هیئت علمی گروه ژنتیک دانشکده...

Share this: