دسته: جرقه

کار خوب یا بهترین کار؟ مسئله این است…

کار خوب یا بهترین کار؟ مسئله این است…

خیلی از کارهای “به‎دردبخوری” را که انجام ندادم به ‎این‎ دلیل بود که می‎خواستم کارهای “خیلی به‎دردبخوری” انجام بدهم. خیلی وقت‎ها حواسم نبود که کمال‎گراییِ من برخلاف اسمش نه‎تنها سبب رسیدن به کمال نشده،...

Share this:
داشته‎ها و نداشته‎ها

داشته‎ها و نداشته‎ها

قدر داشته‎هاتو بدون؛ قدر نداشته‎هاتو بیشتر. اگر اون چیزهایی که سال پیش نداشتی ولی می‎خواستیشون رو به‎دست آورده بودی خیلی از چیزایی که داری از دست می‎دادی؛ خیلی از چیزایی هم که الان به‎دست...

Share this:

جرقه

دسته‎ی جدیدی در وبلاگم درست کردم که اسمش را “جرقه” گذاشتم. جرقه همان افکار من هستند که آنقدر کوتاه‎اند که از دو سه خط یا نهایاتاً یک پاراگراف تجاوز نمی‎کنند. جرقه همان نوشته‎های کوتاهی...

Share this: