دسته: دیگه چه خبر

دیگه چه خبر؟

خانه‎ی کوچک من فقط مکانی برای استراحت و در امان ماندن از باد و باران نیست. خانه‎ی من حریم من است. در شبی سرد زمستانی زنگ در را به صدا درمی‎آوری. آهسته ولی با...

Share this: