برچسب: چالش‎های تصمیم‎گیری

یک خلبان محکوم به تصمیم‎گیری است

یک خلبان محکوم به تصمیم‎گیری است

می‎دانی کاپیتان؟ تو در مورد این رویاپردازی می‎کنی که یک خلبان معمولی ایرانی باشی که وقتی مسافرین هواپیما رو به مقصد رساندی بیایی جلوی در خروجی هواپیما و لبخند بزنی و با مسافرین خداحافظی...

Share this: