برچسب: کنکور 97

به بهانه‎ی کنکور 97

توضیح عکس: کتاب‎های تست و … کنکور و یک گونی که تا جایی که یادم است پر از برگه‎ها، جزوه‎ها و برنامه‎های هفتگی است که دیگر به دردم نمی‎خوردند. با آمدن نتایج نهایی کنکور...

Share this: